Медиен център

Последни истории

Soup Kitchen

Местната организация с нестопанска цел се развихря с Summer Fundraiser

9 юни 2019 г.

От идеята към реалността: Еволюцията на RODINA SYDNEY

9 юни 2019 г.

Volunteers
Volunteer Group

1-на-1 с изпълнителен директор на RODINA SYDNEY

9 юни 2019 г.

Местната организация с нестопанска цел се развихря с Summer Fundraiser

9 юни 2019 г.

Planting Trees